Życie parafialne
Strona główna
 

 

“AKCJA KATOLICKA”

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej powstał w odpowiedzi na wezwanie biskupów skierowane do wiernych. Sekcja Charytatywna Akcji podejmuje wszystkie wezwania episkopatu w sprawach kwesty uczestnicząc przy zbiórce pieniędzy na wskazane cele, udziela pomocy materialnej ubogim naszej parafii, organizuje wakacje i paczki świąteczne dla dzieci z najuboższych rodzin, stale rozpoznaje potrzeby wśród osób samotnych, chorych i rodzin wielodzietnych. Akcja Katolicka pomaga przygotowywać uroczystości i święta kościelne roku liturgicznego a także czynnie uczestniczy w obchodach rocznic historycznych... więcej »

 

“DROGA WZWYŻ”

Wspólnota “Droga Wzwyż” - czyli “Wspólnota Osób Starszych” stawia sobie za cel:

Własne uświęcenie.

Pomoc Kościołowi.

Przyjaźń wzajemna, pomoc drugiemu człowiekowi.

Apostolstwo.

 

"ODNOWA W DUCHU ŚWIĘTYM" 

Przy naszym kościele istnieją dwie grupy "Odnowy". "Żródło" grupujące osoby starsze i "Światło" dla studentów i ludzi po studiach. 

 

W centrum Odnowy jest doświadczenie Ducha Świętego, potężnego i delikatnego zarazem Boga. Każdy z nas szczególnie doświadczył darmowej łaski i darów Ducha, który “zamienia serce kamienne w serce z ciała”. Duch Święty obdarza nas charyzmatami (np. dar proroctwa lub dar uśmiechu :)  Pojmujemy Boga jako kochającego Tatę, który najbardziej pragnie naszego szczęścia. W kontakcie z Nim jest nasze uzdrowienie i źródło siły. Nie możemy o tym nie mówić, dlatego prowadzimy Kursy Filip ».

We wtorki spotykamy się na cotygodniową modlitwę, w której centrum jest Słowo Boże. Czujemy i zaświadczamy, że jest Ono dla nas przewodnikiem w zawiłościach życia. Dzieje się tak, ponieważ odkrywamy, że Bóg mówi do nas poprzez Słowo w konkretnych sytuacjach życiowych, prowadzi nas.

 

Można nas spotkać co wtorek na wieczornej Mszy świętej, po której przechodzimy do dolnego kościoła. Nasze spotkania są otwarte dla wszystkich. Zapraszamy. więcej »

 

“ŻYWY RÓŻANIEC”

"Wspólnota "Żywego Różańca" w naszej Parafii św. Michała Archanioła istnieje od niepamiętnych czasów. Dziś wspólnotę tworzy pięć Róż różańcowych: św. Michała, św. Gabriela, św. Rafała, św. Jana Pawła II (od 2014 r.) i bł. Marii od Męki Pańskiej (od 2015 r.). Każda Żywa Róża składa się z 20 osób ... więcej »

 

“RUCH ŚWIATŁO - ŻYCIE” (“OAZA”)

“Ruch Światło - Życie” jest wspólnotą wyrosłą z potrzeby odnowy Kościoła według nauczania Soboru Watykańskiego II. Ruch gromadzi ludzi każdego wieku i powołania, wychowuje dojrzałych chrześcijan i służy odnowie Kościoła przez przekształcanie parafii we wspólnoty wspólnot. Celem spotkań jest coraz większe zbliżanie się do Chrystusa. ...więcej>>

 

““STOWARZYSZENIE RODZICÓW I PRZYJACIÓŁ DZIECI SPECJALNEJ TROSKI ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA”

Stowarzyszenie obejmuje rodziny wychowujące dzieci niepełnosorawne zwłaszcza intelektualnie. Celem Stowarzyszenia jest formacja rodziców do katolickiego przeżywania trudnego rodzicielstwa oraz wszelka działalność stymulująca na rzecz rozwijania osobowości dzieci opartej na prawdach wiary i miłości chrześcijańskiej.

 

Więcej informacji znajduje się w dziale "Więcej o grupach"

 

Strona główna |  Linki |  Mapa strony
design by VENTI