O Patronie
  Rozważania, inspiracje
Strona główna
 

 

Rozważania, inspiracje

strona: 1 2 3 4

 
 
Imię Michal oznacza Któż jak Bóg!

 Teksty znajdujące się na tej stronie zaczerpnięte są ze strony  www.michalici.pl

 

Św. Michał Archanioł z radością przyjął wszechpotężnego Boga jako swego Stwórcę i Pana. Stojąc na czele wszystkich dobrych aniołów, obwieścił chwałę Boga i całkowitą wierność Jemu w walce przeciw Lucyferowi i zbuntowanym aniołom (por. Ap 12,7-9). W Starym Testamencie był orędownikiem i opiekunem Izraela, rychło więc został uznany przez chrześcijan za patrona Kościoła. Najsłynniejsze w Europie sanktuarium ku czci tego Patrona znajduje się we Włoszech na Monte Sant' Angelo. W Polsce pod imieniem św. Michała Archanioła wybudowano ponad 300 kościołów. Od tego imienia wzięło swoją nazwę aż 222 miejscowości w naszej Ojczyźnie. Od V wieku Kościół czcił św. Michała w dniu 29 września. W roku 1921 papież Benedykt XV zdecydował, że dzień ten stał się liturgicznym świętem upamiętniającym również dwóch pozostałych Archaniołów: Gabriela i Rafała. Sługa Boży ks. Bronisław Markiewicz założył dwa Zgromadzenia Zakonne Św. Michała Archanioła (Księża Michalici i Siostry Michalitki), którym zlecił wychowanie dzieci i młodzieży, zwłaszcza opuszczonej. Poniżej zamieszczamy 9 tekstów duchowych związanych ze św. Michałem Archaniołem.Nauczyciel dla mężczyzn

Na wyspie Symi, należącej do Grecji, w klasztornej świątyni obrządku greckiego znajduje się łaskami słynąca ikona św. Michała Archanioła - według podań znaleziona na wyspie. Św. Michał został przedstawiony na tej świętej ikonie w postaci mężczyzny. Ta męska postać łączy w sobie paradoksalne cechy: wrażliwość i pewność, delikatność i siłę, czułość i stanowczość. Nie jest łatwo realnemu mężczyźnie połączyć te cechy: są wrażliwi i bezbronni, albo silni i niewrażliwi. Kontemplacja ikony może pomóc wyjść z tego impasu bezradności. Zastanówmy się, czym jest wrażliwość i pewność siebie. Czy jest możliwe połączenie tych - zadawałoby się sprzecznych - cech. Wielu mężczyzn traktuje wrażliwość jako słabość, dlatego próbują się jej pozbyć. Tymczasem wrażliwość jest wielkim dobrem i bogactwem osobowości mężczyzny. W rzeczywistości oznacza siłę. Wrażliwy mężczyzna potrafi wczuć się w położenie drugiej osoby, jest empatyczny. Prawidłowo ukształtowana wrażliwość to cecha ułatwiająca mężczyźnie pokonywanie życiowych trudności. Mężczyźni pozbawieni wrażliwości zadają innym ból. Ranią, ponieważ najpierw zostali zranieni. Wrażliwość nie jest chwiejnością emocjonalną. Nie ma nic wspólnego z uleganiem nastrojom, nadpobudliwością, lękliwością i nieufnością. Wrażliwość nie jest też bezbronnością, wchodzeniem w rolę ofiary albo pantoflarza. Pewność siebie to taka cecha, która pozwala mężczyźnie czuć grunt pod nogami. Podejmuje on odpowiedzialne i śmiałe decyzje w wewnętrznej wolności. Pewność siebie wyraża się między innymi w autentycznej niezależności od sądów otoczenia. Mężczyzna przekonany o swojej wartości nie obawia się ani samooceny, ani oceny środowiska, bez lęku nawiązuje kontakty z innymi. Jest on stabilny, wyprostowany, mocno osadzony w realności, potrafi odeprzeć różne ataki skierowane przeciw niemu. Jest także gotowy wystąpić w słusznej walce w obronie innych. Prawdziwa pewność samego siebie nie ma nic wspólnego z postawą imponowania, chełpliwości, nadmiernego eksponowania siebie czy też obnoszenia się jak paw. Nie dąży też do stałej dominacji nad innymi. Ten obraz ważny jest dla każdego, a zwłaszcza dla mężczyzny. Stanowi bowiem obraz bycia mężczyzną. Św. Michał wspiera nas, abyśmy stawali się tym, kim jesteśmy: mężczyznami silnymi i wrażliwymi.

(Ks. Krzysztof Poświata CSMA)

Jak bokserzy w ringu

Św. Michale Archaniele, broń nas w walce... Modlitwa, którą wszyscy dobrze znamy i codziennie odmawiamy na zakończenie Eucharystii. Myślę, że każdy z nas widział kiedyś walkę bokserską. Na ringu zmaga się dwóch ludzi, okładając się pięściami, ale obok ringu, gdzieś w narożniku, znajduje się trener pięściarza. Uważnie obserwuje walkę i czasami nawet słychać, jak pokrzykuje do swojego zawodnika, podpowiadając mu, co ma robić, aby wygrać walkę. Pierwsza prośba wspomnianej modlitwy przypomina właśnie taką sytuację. To my toczymy walkę ze złym duchem, bo św. Michał już ją wygrał. Teraz walka zła z dobrem przeniosła się na cały świat, między ludzi i toczy się również w nas samych, a ponieważ w porównaniu z naszym wrogiem jesteśmy słabymi zawodnikami, dlatego prosimy, by św. Michał bronił nas; by jak trener zatroskany o swojego zawodnika, w porę dał znak, wskazał metodę, co trzeba uczynić, żeby walki nie przegrać. Bo walka ta toczy się przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha. Szatan już w swej naturze jest niegodziwy. Wszystko cokolwiek czyni, podyktowane jest niegodziwością. Kiedy mówimy - przeciw niegodziwości i zasadzkom - to mówimy w liczbie mnogiej, bo na co dzień spotykamy się z najróżniejszymi rodzajami niegodziwości. Co więcej, zły duch zastawia na nas zasadzki, a zasadzka to coś ukrytego, coś co niespodziewanie spada na człowieka, zaskakuje i niszczy. Św. Michał, jako ten, który pierwszy stoczył walkę z tą szatańską niegodziwością, najlepiej zna jego podstępy i może nam pomóc wyjść z tej walki obronną ręką. Szatan nigdy nie daje za wygraną. Złośliwa nienawiść do Boga i do ludzi jest motorem jego działania, dlatego ciągle krąży po świecie. Słowa te są przestrogą i przypomnieniem, aby ciągle czuwać. Bo walka toczyć się będzie do końca naszych dni. Pokrzepia nas jednak zapewnienie ks. Markiewicza: Stójmy przy Nim (św. Michale), dzierżącym zwycięską ręką chorągiew krzyża Chrystusowego i pamiętajmy, że pod tą chorągwią idąc naprzód i walcząc, pokonamy szczęśliwie wszystkie zasadzki i napaści złego ducha.

(Ks. Leszek Cioch CSMA)

 
strona: 1 2 3 4
 

Strona główna |  Linki |  Mapa strony
design by VENTI