O Patronie
  Litanie
Strona główna
 

 
I Litania

Panie, zmiłuj się nad nami! Chryste, zmiłuj się nad nami!
Chryste usłysz nas! Chryste wysłuchaj nas!
Ojcze z nieba, Boże; zmiłuj się nad nami!
Synu, Odkupicielu świata, Boże; zmiłuj się nad nami!
Duchu Święty, Boże; zmiłuj się nad nami!
Święta Trójco Jedyny Boże; zmiłuj się nad nami!

Święta Maryjo, Królowo Aniołów; módl się za nami!
Św. Michale;
Św. Michale, przepojony mądrością Bożą;
Św. Michale, doskonały adoratorze Słowa Wcielonego;
Św. Michale, ukoronowany szacunkiem i chwałą;
Św. Michale, najpotężniejszy książę w zastępach Pana;
Św. Michale, chorąży Trójcy przenajświętszej;
Św. Michale, strażniku raju;
Św. Michale, przewodniku i pocieszycielu ludu Izraela;
Św. Michale, twierdzo Kościoła wojującego;
Św. Michale, chlubo i radości Kościoła triumfującego;
Św. Michale, szańcu prawowiernych;
Św. Michale, siło tych, którzy walczą pod sztandarem krzyża;
Św. Michale, światłości i otucho dusz w godzinie śmierci;
Św. Michale, najpewniejszy wspomożycielu;
Św. Michale, nasz wspomożycielu we wszelkich przeciwnościach;
Św. Michale, heroldzie wyroku wiecznego;
Św. Michale, pocieszycielu dusz pozostających w czyśćcu;
Św. Michale, któremu Pan powierzył odprowadzenie dusz po śmierci;
Św. Michale, nasz książę;
Św. Michale, nasz obrońco;
Święty Boży;

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!

Módlmy się: Panie Jezu, uświęć nas nieustającym błogosławieństwem i obdarz, przez wstawiennictwo św. Michała, tą mądrością, która nauczy nas szukać skarbów w niebie i zamieniać dobra doczesne na wieczne; który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Amen.

II Litania

Panie, zmiłuj się nad nami! Chryste, zmiłuj się nad nami!
Chryste usłysz nas! Chryste wysłuchaj nas!
Ojcze z nieba, Boże; zmiłuj się nad nami!
Synu, Odkupicielu świata, Boże; zmiłuj się nad nami!
Duchu Święty, Boże; zmiłuj się nad nami!
Święta Trójco Jedyny Boże; zmiłuj się nad nami!

Święta Maryjo, Królowo Aniołów; módl się za nami!
Św. Michale Archaniele;
Św. Michale, Książe przesławny;
Św. Michale, dzielny w walce;
Św. Michale, pogromco szatana;
Św. Michale, postrachu złych duchów;
Św. Michale, wodzu wojska niebieskiego;
Św. Michale, zwiastunie Bożej chwały;
Św. Michale, radości Aniołów;
Św. Michale, zaszczycie nieba;
Św. Michale, przedstawiający Najwyższemu prośby nasze;
Św. Michale, obrońco dusz sprawiedliwych;
Św. Michale, wysłanniku Boży;
Św. Michale, przewodniku nasz w modlitwie;
Św. Michale, warownio Ludu Bożego;
Św. Michale, stróżu i patronie Kościoła;
Św. Michale, dobroczyńco sławiących Cię narodów;
Św. Michale, chorąży zbawienia;
Św. Michale, nasza tarczo w pokusach;
Św. Michale, Aniele pokoju;
Św. Michale, prowadzący dusze do wiecznej światłości;
Św. Michale, zwierzchniku rajski;

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!

Módlmy się: Wszechmogący, wieczny Boże, który św. Michała Archanioła ustanowiłeś obrońcą Kościoła i zwierzchnikiem raju, udziel za jego wstawiennictwem Kościołowi pomyślności i pokoju, a nam łaski w tym życiu i chwały w wieczności. Przez Chrystusa Pana naszego.

Amen.

 

Strona główna |  Linki |  Mapa strony
design by VENTI