Historia Kościoła i Parafii
  Księża rektorzy kościoła i proboszczowie
Strona główna
 

 

Księża rektorzy kościoła i proboszczowie parafii

 

Ks. prałat Franciszek Kaczyński (1851-1926)
Do Seminarium Św. Jana wstąpił w 1869 r. Po zamknięciu Wydziału Teologicznego Warszawskiego studiował w Akademii Duchownej w Petersburgu. W 1875 r. został wyświęcony na kapłana, po czym pracował w Łęczycy, na Pradze, w parafiach Św. Aleksandra i Św. Krzyża. W 1892 r. został rektorem tutejszego kościoła i kapelanem Instytutu Moralnie Zaniedbanych Dzieci w Mokotowie (mieszczącego się w budynku zajmowanym dziś przez MDK - Puławska 97), które to funkcje pełnił do 1914 r. Był kapłanem gorliwym i pracowitym, pomagał prześladowanym księżom unickim. Zmarł 9 X 1926 r. w Domu Księży Emerytów. Pochowany został na Powązkach.

 

Ks. kanonik Karol Bliziński (1869-1937)
Po studiach seminaryjnych został wyświęcony na kapłana w 1892 r. Był wikariuszem w Skierniewicach, na Woli, w parafii Narodzenia NMP (na Lesznie) oraz proboszczem w parafiach Pustelnik, Żyrardów. W 1914 r. został rektorem tutejszego kościoła Narodzenia NMP, a od 1917 r. pierwszym proboszczem nowoutworzonej parafii Św. Michała Archanioła. W latach 1914-1932 był też kapelanem Instytutu Moralnej Poprawy dla Chłopców na Mokotowie. Był kapłanem gorliwym, oddanym służbie Bożej, miłującym ład i porządek, pomagającym biednym i niosącym ulgę cierpiącym. Zmarł 1 IV 1937 r., pochowany w grobie kapłańskim na Powązkach (kw. 107).

 

Ks. prałat Jan Szmigielski (1879-1947)
Prefekt szkół warszawskich, kanonik i sekretarz Kapituły Metropolitalnej Warszawskiej, Dziekan M. St. Warszawy, profesor socjologii w Seminarium Metropolitalnym Św. Jana, prezes Związku Caritas Archidiecezji Warszawskiej, redaktor Wiadomości Archidiecezjalnych Warszawskich, publicysta. Drugi proboszcz parafii Św. Michała od 1937 r. Przyszło mu sprawować rządy parafią w trudnych czasach wojny, okupacji niemieckiej i powstania 1944 r., kiedy to kościół został prawie doszczętnie zniszczony. Zmarł 17 X 1947 r., pochowany w grobie kapłańskim na Powązkach (kw. 107).

 

Ks. infułat Stefan Piotrowski (1900-1990)
Święcenia kapłańskie przyjął z rąk bpa Galla 4 II 1923 r. w kaplicy Biskupa Polowego WP w Warszawie. Po ukończeniu Wydziału Teologicznego Warszawskiego pracował jako prefekt szkół i duszpasterz akademicki. W 1946 r. został rektorem kościoła Św. Anny, a 1 XII następnego roku trzecim proboszczem parafii Św. Michała, któremu przypadło wielkie dzieło budowy nowej świątyni. Od 1949 r. był Przewodniczącym Wydziału Nauki Katolickiej Kurii Metropolitalnej Warszawskiej. W 1952 r. abp Stefan Wyszyński mianował go Wikariuszem Generalnym Archidiecezji Warszawskiej. Od 1957 r. pełnił funkcje przewodniczącego Wydziału Administracji Ogólnej Kurii oraz sekretarza Komisji Katechetycznej Episkopatu Polski. Przewodniczył także Wydziałowi Nauki Katolickiej Kurii Warszawskiej. W 1984 r. z powodu wieku i stanu zdrowia przeszedł na emeryturę. W uznaniu zasług został mianowany przez Ojca Św. Jana Pawła II Protonotariuszem Apostolskim (infułatem). Zmarł 27 VII 1990 r., na dwa dni przed swoimi 90-tymi urodzinami. W uroczystościach pogrzebowych uczestniczyło kilkunastu biskupów z kard. J. Glempem i biskupem B. Dąbrowskim, ponad stu księży, oraz rzesze parafian. Został pochowany w grobie rodzinnym na Powązkach (kw. 196).

 

Ks. prałat Jerzy Chowańczak (1935-1995)
Po ukończeniu Liceum im. Tadeusza Reytana wstąpił do Metropolitalnego Seminarium Duchownego. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk bpa Z. Choromańskiego 29 VI 1958 r. Od 1960 r. do 1984 r. był wikariuszem naszej parafii, a następnie jej czwartym proboszczem do września 1986 r. kiedy to został Ojcem Duchownym Metropolitalnego Seminarium Duchownego gdzie już od lat prowadził wykłady z teologii pastoralnej. Był cenionym kaznodzieją i rekolekcjonistą, znanym nie tylko w Warszawie - wygłosił ponad 80 homilii w czasie mszy świętych niedzielnych, transmitowanych na cały świat przez Polskie Radio z warszawskiego kościoła Św. Krzyża. Zmarł 17 V 1995 r. i został pochowany na nowym cmentarzu służewskim przy ulicy Wałbrzyskiej. Więcej o ks. prałacie Jerzym Chowańczaku dowiesz się kliknąwszy TUTAJ

 

Ks. prałat Józef Hass (1942-)
Studiując w Seminarium Duchownym musiał odbyć służbę wojskową. Święcenia kapłańskie przyjął 4 VI 1967 r. z rąk kard. Stefana Wyszyńskiego. Pracował początkowo w Karczewie, by w 1971 r. przejść do naszej parafii - do 1978 r. był jej wikariuszem. Następnie przeszedł do pracy w Wydziale Duszpasterstwa Kurii Metropolitalnej i Sekretariacie Episkopatu, gdzie pełnił funkcję Dyrektora Sekcji Pielgrzymkowej przy Komisji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Turystycznego. Przez kilkanaście lat był w naszej parafii cenionym opiekunem ministrantów i lektorów. Organizował Kursy Lektorskie dla młodzieży ministranckiej. Po odejściu księdza J. Chowańczaka, we wrześniu 1986 r. został piątym proboszczem parafii Św. Michała. Od 1992 r. pełni funkcję dziekana dekanatu mokotowskiego. Od 1995 r. jest Kanonikiem Kapituły Metropolitalnej Warszawskiej. Jest organizatorem kilkudziesięciu pielgrzymek diecezjalnych do Ziemi Świętej i Rzymu. Wysoko ceniony za szczególną troskę o stan i wygląd świątyni oraz jej otoczenia.

 

Strona główna |  Linki |  Mapa strony
design by VENTI