Historia Kościoła i Parafii
  Historia Kościoła
Strona główna
 

 

Dnia 8 września 1853 r. poświęcono kamień węgielny pod budowę nowego kościoła na Mokotowie. Ofiarodawcą placu był książę Michał Radziwiłł. Konsekracji kościoła pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny dokonał 8 września 1856 roku ks. abp A. M. Fijałkowski. W latach 1893-99 miała miejsce gruntowna przebudowa kościoła.

Dnia 20 listopada 1917 r. ks. abp Aleksander Kakowski wydał dekret ustanawiający parafię św. Michała Archanioła, pierwszą na Mokotowie. Pierwszym proboszczem został ks. Karol Bliziński, który w latach 1914-37 gruntownie odremontował i urządził wnętrze kościoła. W okresie tym zbudowano m.in. dzwonnicę i kaplicę pogrzebową (1924).

W czasie kampanii wrześniowej (1939) kościół uległ częściowemu, a podczas Powstania Warszawskiego (1944) - całkowitemu zniszczeniu. W roku 1945 proboszcz ks. Jan Szmigielski dokonał prowizorycznej odbudowy części kościoła, by umożliwić posługę duszpasterską w zniszczonej Warszawie. W roku 1947 proboszczem został ks. Stefan Piotrowski, który rozpoczął budowę całkowicie nowego kościoła na trzykrotnie większym gruncie.

8 grudnia 1951 r., w dniu Niepokalanego Poczęcia NMP, ks. Stefan kardynał Wyszyński, ówczesny prymas Polski, poświęcił kamień węgielny pod jego budowę. 21 listopada 1959 r., w dniu Ofiarowania Matki Bożej, dokonana została konsekracja wschodniej, a 16 listopada 1966 r., w dniu Matki Bożej Miłosierdzia, zachodniej części kościoła. Obu konsekracji dokonał ks. prymas Stefan Wyszyński. W głównym ołtarzu umieszczono relikwie św. Stanisława - biskupa i męczennika, oraz św. Agnieszki - męczennicy.

W styczniu 1984 r. proboszczem został ks. Jerzy Chowańczak, który od września 1986 r. przeszedł do warszawskiego Wyższego Seminarium Duchownego na stanowisko ojca duchownego. 3 września 1986 roku proboszczem parafii św. Michała Archanioła został ks. Józef Hass, który pełni tę funkcję do dzisiaj.

 

Strona główna |  Linki |  Mapa strony
design by VENTI