Odnowa w Duchu Św.
  Grupa Źródło
Strona główna
 

 

Rys historyczny grupy "Źródło"

 

Grupa Źródło powstała w 1984 roku po letnich Rekolekcjach Ewangelizacyjnych, które odbyły się w Nadliwiu z inicjatywy p. Bożeny Sławińskiej, pod opieką ks. Jerzego Chowańczaka dla osób z parafii, zwłaszcza skupionych w ruchu Przymierze Rodzin. Rekolekcje prowadzili wraz z Bożeną Sławińską klerycy Warszawskiego Seminarium Duchownego, obecnie księża Jarosław Piłat, Krzysztof Bardski, Tomasz Gill i Jacek Dunin-Borkowski.

Grupą opiekowali się kolejno: ks. Jerzy Chowańczak, ks. Kazimierz Orzechowski, ks. Tomasz Mazurkiewicz, ks. Krzysztof Kosk, ks. Krzysztof Grzejszczyk, ks. Dariusz Kosk, ks. Jarosław Siuchta, ks. Tomasz Zaperty, ks. Janusz Marzyński i ks. Jarosław Miętus,  ks. Andrzej Ostrowski, ks. Andrzej Pawelski a obecnie grupą opiekuje się ks. Piotr Borys.

Liderami świeckimi byli: Bożena Sławińska, Jadwiga Jaskólska, Marika Pik, Jacek Bodasiński  i Piotr Słójkowski, we współpracy z gronem odpowiedzialnych i animatorów.

Grupa Żródło działa w ramach Federacji Grup Odnowy w Duchu Świętym „Wieczernik” przy Centrum Formacji w Magdalence. Grupa jest jednocześnie żywo związana z życiem parafii.

Nazwa grupy Źródło została rozeznana w 1993 roku podczas weekendu formacyjnego w Ołtarzewie, przy modlitewnym udziale grupy kleryków tamtejszego Seminarium.

Obecnie grupa Źródło liczy ok.50 osób.

Grupa Źródło działa intensywnie w obrębie samej grupy, na rzecz naszej parafii oraz na rzecz ewangelizacji na zewnątrz.

 

Działalność w obrębie grupy:

 • Raz w tygodniu spotykamy się wszyscy w Dolnym Kościele we wtorki o godzinie 19.00 (po Mszy Świętej). Na nasze wtorkowe spotkania składa ją się: rozważanie Słowa Bożego, modlitwa, uwielbienie Pana Boga, świadectwa, katechezy formacyjne w stopniu podstawowym i zaawansowanym.
 • Raz w miesiącu spotykamy się w naszych domach w małych grupkach dzielenia, na które podzielona jest cała grupa Źródło.
 • Poza tym obowiązani jesteśmy, (zgodnie z naszym Credo), raz w roku uczestniczyć w rekolekcjach formacyjnych.
 • Organizujemy też 2-3 razy do roku wyjazdy formacyjno-pielgrzymkowe.

Działalność na rzecz Parafii
Na naszą służbę na rzecz Parafii składa się:

 • Organizowanie raz na dwa lata Rekolekcji Ewangelizacyjnych Odnowy w Duchu Świętym (REO).
 • Różaniec za Ojczyznę.
 • Organizacja Nowenny i Czuwania przed Zesłaniem Ducha Świętego.
 • Współorganizacja Drogi Krzyżowej ulicami Mokotowa.
 • Pomoc w Animacja niektórych liturgii uroczystości Kościelnych oraz Mszy Świętych we wtorki o 18.00.
 • Pomoc w prowadzeniu katechez przygotowujących młodzież do Sakramentu Bierzmowania.
 • Pomoc w inicjatywach parafialnych Księdza Proboszcza.

Ewangelizacja zewnętrzna
Na ewangelizację na zewnątrz grupy Żródło składa się:

 • Organizacja REO na które zapraszamy osoby z całej Warszawy.
 • Ewangelizacja uliczna przy kościele Świętego Jacka na Nowym Mieście.
 • Organizacja Kursów Filip - weekendowych rekolekcji ewangelizacyjnych, które prowadzone są przez cały rok w tym: kursy otwarte dla wszystkich powyżej 15 roku życia (3-4 razy w roku), kursy wspomagające przygotowanie młodzieży do Sakramentu Bierzmowania (2 razy w roku), kursy dla narzeczonych tzw kurs przedmałżeński (5-6 razy w roku).
 

Strona główna |  Linki |  Mapa strony
design by VENTI