Akcja Katolicka
Strona główna
 

 

  

                                                                                                 

  Informacja o działalności Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej

przy Parafii Św. Michała Archanioła w Warszawie


Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy Parafii św. Michała Archanioła na Mokotowie zawiązał się we wrześniu 1995r. To była odpowiedź na wezwanie Ojca Świętego Jana Pawła II skierowane do biskupów polskich w czasie wizyty „Ad limina” w Rzymie w 1993 r. Pierwsze spotkanie grupy ok. 40 osób mające charakter informacyjny odbyło się jeszcze w czerwcu 1995 r. Natomiast 21 września 1995 r. grupa 31 osób składa pisemne deklaracje potwierdzające chęć podjęcia działalności w Parafialnym Oddziale Akcji Katolickiej, powołując jednocześnie sekcje: charytatywną, młodzieżową, ewangelizacyjną i administracyjną.
W kwietniu 1996 r. nasz Oddział został zarejestrowany w sekretariacie Akcji Katolickiej Archidiecezji Warszawskiej, a dekret powołujący Nasz Oddział Ks. Prymas Kardynał Józef Glemp podpisał w dniu 1 marca 1997 r.
Po 10 latach działalności nasz Oddział liczy 21 osób – członków zwyczajnych, jednej osoby odbywającej staż kandydacki i dwóch członków wspierających: Pana prof. Wacława Auleytnera i Panią Irenę Wójcik.
Zebrania odbywają się raz w miesiącu, w których bierze udział Asystent Kościelny naszego Oddziału Ks. Prałat Józef Hass.

Statutowe cele Akcji Katolickiej realizujemy poprzez:
- pogłębianie formacji chrześcijańskiej na naszych comiesięcznych spotkaniach studiując m.in. materiały przygotowane przez DIAK oraz katechezy głoszone przez Ks. Proboszcza.
- rozwijanie wartości życia religijnego i kulturalnego poprzez wypełnianie zadań apostolskich, czynnie uczestnicząc w życiu naszej parafii.
- czynny udział w uroczystościach liturgicznych Kościoła:

obchodach uroczystości patrona Warszawy św. Andrzeja Boboli w Parku im. Romualda Traugutta i na Nowym Mieście, w dniu 16 maja.
w nowennie przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego, poprzez uczestnictwo i prowadzenie jednego dnia skupienia,
w uroczystości Bożego Ciała uczestnicząc w centralnej procesji na Krakowskim Przedmieściu oraz przygotowując czwarty ołtarz bezpośrednio przy naszym kościele parafialnym,
w uroczystości Patrona naszej parafii św. Michała Archanioła w dniu 29 września; uczestnicząc w 40-godzinnym nabożeństwie.
w uroczystości Chrystusa Króla, jako święcie patronalnym Akcji Katolickiej biorąc udział we Mszy świętej – czytając Słowo Boże, modlitwę wiernych i uczestnicząc w procesji z darami. W tym roku naszą obecność we Mszy św. radiowej w Kościele św. Krzyża zaznaczyliśmy służąc w liturgii Słowa drugim czytaniem przez naszego kolegę oraz po Mszy św. mieliśmy zaszczyt spotkać się na krótkiej rozmowie z Krajowym Asystentem Kościelnym Akcji Katolickiej JE Ks. bp. Mariuszem Leszczyńskim.
- udział w obchodach ważnych rocznic historycznych zwłaszcza tych, które upamiętniają wydarzenia z Sierpnia 1944 r. – okresu walk Powstańców Warszawskich.

Prowadzimy działalność charytatywną, w ramach której:
- wspieramy Fundację Życia im. Księdza Jerzego Popiełuszki, wspomagającą Polaków na Wschodzie,
- reagujemy na wszystkie wezwania Episkopatu w sprawach kwesty, uczestnicząc przy zbiórce pieniędzy na wskazane cele.
- wspomagamy materialnie ubogich w naszej parafii, poprzez zbiórki i wydawanie odzieży dla dorosłych, dzieci, samotnych matek, zarówno z terenu naszej parafii jak i poza nią,
- od kilku lat organizujemy kolonie letnie dla dzieci z najuboższych rodzin,
- dwa razy w roku w okresie świąt Wielkiej Nocy i Bożego Narodzenia przygotowujemy i rozprowadzamy paczki świąteczne dla dzieci i ubogich.

Działalność liturgiczna.
Integrujemy się z innymi grupami działającymi przy naszej Parafii poprzez wspólne organizowanie parafialnej Drogi Krzyżowej (w bieżącym roku uczestniczyliśmy w przygotowaniu X Mokotowskiej Drogi Krzyżowej), Triduum Paschalnego oraz Wieczernika Parafialnego.

Służymy pomocą w przygotowaniu i rozprowadzaniu kredy i kadzidła na uroczystość Trzech Króli, świec na uroczystość Matki Bożej Gromnicznej, palm w Niedzielę Palmową.

Dwaj członkowie naszego Oddziału: Piotr Słójkowski i Janusz Stopnicki są od Roku Jubileuszowego szafarzami nadzwyczajnymi Komunii świętej. Posługę swoją wypełniają podczas dwóch Mszy św. w niedziele. W zależności od potrzeb zanoszą Komunię świętą do chorych, do domu. Poza posługą na terenie parafii, podczas Kongresu Eucharystycznego pełnili swą posługę w liturgii pontyfikalnej w dniu 19 czerwca 2005 r. na placu Piłsudskiego oraz wcześniej w dniu 5 kwietnia podczas Mszy świętej żałobnej w intencji zmarłego w dniu 2 kwietnia 2005 r. Ojca Świętego Jana Pawła II - również na Placu Piłsudskiego. Swoją służbę pełnili również podczas pontyfikalnej Mszy św. na Placu Piłsudskiego w Warszawie sprawowanej przez Ojca Świętego Benedykta XVI w 2006 roku.

W ramach działalności społeczno-oświatowej:
W roku 2003 i na początku roku 2004 zorganizowaliśmy spotkania informacyjne dla parafian na temat włączenia Polski w struktury Unii Europejskiej i przewidywanych konsekwencji tej inkorporacji. Problem udziału w zapowiadanym referendum i akceptacji Konstytucji Europejskiej był przedmiotem spotkań przedstawicieli kilku Oddziałów Akcji Katolickiej w Parafii świętego Szczepana przy ul. Narbutta, podczas których, w wyniku twórczej dyskusji wypracowano wspólne stanowisko wyrażając dezaprobatę dla szeregu zapisów konstytucyjnych i nie umieszczenia w preambule Invocatio Dei.
26 stycznia 2005 r. z ustanowienia Konferencji Episkopatu Polski obchodzony był Dzień Islamu. Przedstawiciele naszego Oddziału uczestniczyli we wspólnej modlitwie katolików i muzułmanów w Auli Wielkiej Societas Iesu, przy ul. Rakowieckiej.
W dniach 16 i 17 czerwca 2007 r. nasi członkowie uczestniczyli w III Ogólnopolskim Kongresie Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich.

Wspomagamy działający przy Parafii Oddział Towarzystwa Przyjaciół Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego działający u nas od 35 lat (liczy 74 członków). Prezesem Oddziału jest nasza koleżanka Teresa Okoń. W działalności Towarzystwa uczestniczą dwie nasze koleżanki Pani Barbara Korotko i Pani Zofia Rynkiewicz.

W 2005 roku włączyliśmy się w organizowanie wspólnej modlitwy różańcowej na Polach Wilanowskich w intencji budowy Świątyni Świętej Opatrzności Bożej. Z roku na rok udział naszych parafian w nabożeństwie jest coraz liczniejszy.

Dwóch członków naszego Oddziału aktywnie uczestniczy we współpracy i prowadzi działalność na rzecz rozbudowy i budowy innych ośrodków kościelnych i parafialnych naszej Archidiecezji Warszawskiej. I tak:
- we współpracy z Kurią Metropolitalną Warszawską uczestniczyli przy budowie ośrodka rekolekcyjnego o wysokim standardzie technicznym w Skolimowie przy ul. Żeromskiego. Pan Adam Kucharski – członek naszego Oddziału jest głównym projektantem tej inwestycji.
- we współpracy z ks. Józefem Przeklasą – proboszczem Parafii św. Michała Archanioła w Młochowie Pan Adam Kucharski i Pan Stanisław Kucharski wybudowali w latach 2001 – 2003 kościół filialny tej Parafii pw. Dzieci Fatimskich w Wólce Kosowskiej, opracowując projekt konstrukcyjny, a także organizując nadzór budowlany i kierownictwo budowy.

Od trzech lat organizujemy kiermasze książki katolickiej, prezentując szeroką tematykę literatury katolickiej, przyczyniając się do wzrostu zainteresowania wśród parafian książką wartościową i ciekawą. Pamiętamy, by na kiermaszu nie zabrakło pozycji najnowszych.

Przez dwie kadencje prezesem POAK naszej parafii była Pani Marta Rudzka, która przez siedem lat była członkiem komitetu organizacyjnego Tygodni Społecznych, a na posiedzeniu Rady DIAK w kwietniu 2004 r. została wybrana na drugą kadencję do komisji rewizyjnej.

Od czerwca 2004 r. prezesem naszego Oddziału był Pan Piotr Słójkowski, zaś w dniu 24 października 2007 r. nowym prezesem został Janusz Stopnicki.

Warszawa, 28 października 2007 r.

 

Strona główna |  Linki |  Mapa strony
design by VENTI